overlay
Home Katedra Lidé

Lidé

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail
Martin Bílek vedoucí, docent F1 04 033 +420 48 535 3174 martin.bilek@tul.cz
Hana Moskalová sekretariát F1 04 032 +420 48 535 3173 hana.moskalova@tul.cz
Jaroslav Beran profesor F1 04 034 +420 48 535 3171 jaroslav.beran@tul.cz
Jan Valtera docent F1 04 054 +420 48 535 3170 jan.valtera@tul.cz
Ondřej Baťka odborný asistent F1 04 039 +420 48 535 3764 ondrej.batka@tul.cz
Jiří Komárek odborný asistent F1 04 035 +420 48 535 3172 jiri.komarek@tul.cz
Martin Konečný odborný asistent F1 04 055 +420 48 535 3426 martin.konecny@tul.cz
Šimon Kovář odborný asistent F1 04 031 +420 48 535 3418 simon.kovar@tul.cz
Josef Skřivánek odborný asistent F1 04 039 +420 48 535 3764 josef.skrivanek@tul.cz
Petr Žabka odborný asistent F1 04 053 +420 48 535 3158 petr.zabka@tul.cz
Ondřej Friedrich doktorand F1 04 035 +420 48 535 3172 ondrej.friedrich@tul.cz
Ján Milučký doktorand F1 04 053 +420 48 535 3158 jan.milucky@tul.cz
František Kazda řemeslník +420 48 535 3461

Připojte se na Facebooku

Je nám ctí a o to větší, že mezi oceněnými je... Gratulace!!!! Den 13.6. byl i přes různé pověry pro našich ... S projektem S projektem  Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za...