overlay
Home Pro průmysl Realizace

Realizované projekty a zakázky

Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken – KOPRIS

Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken – KOPRIS

Linka pro výrobu kompozitních nanovlákenných přízí využívá novou technologii výroby lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken. Unikátní vlákenný produkt využívá výjimečné vlastnosti nanovlákenných materiálů, které vhodně kombinuje s vlastnostmi nosného jádra. Jádro, v podobě klasické příze, multi-nebo monofilu, zajišťuje lineárnímu materiálu požadovanou pevnost v tahu. Jádro je obaleno/opředeno nanovlákny tvořícími plášť kompozitní příze, který dodává materiálu jeho specifické vlastnosti. Technické řešení zařízení je chráněno patenty.

Zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem – KOMES

Zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem – KOMES

Komorový membránový spinner (KOMES) umožňuje laboratorní výrobu plošné kompozitní nanovlákenné membrány na netkaném nosiči typu Spun-Bond. Vyráběné kompozitní nanovlákenné membrány mají unikátní schopnost adsorpce plynných škodlivin, pachů, kouře a par nebo exsudátu z kožních poranění. Dle typu použitých prachových částic je možné vyráběnými membránami zachycovat organické páry a rozpouštědla, např. čpavek, oxid siřičitý, kyanovodík, sirovodík, chlor, formaldehyd, bojové otravné látky a jejich prekurzory a další. Technické řešení zařízení je chráněno patenty.

Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčky

Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčky

Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčky FOLDROT je určeno k formování textilních 3D produktů z netkaných textilií, které k dosažení požadované tloušťky produktu využívá vhodného uspořádání ozubených soukolí a dopravníků s kruhovými řemeny. V zařízení jsou plošné netkané textilie formovány do skladů (vln) specifického tvaru a výšky, která je závislá na konstrukčních parametrech zařízení a na jeho seřízení, včetně nastavení technologických parametrů.

Automat pro výrobu samonosných spodních cívek

Automat pro výrobu samonosných spodních cívek

Jednoúčelové zařízení realizuje novou původní progresivní technologii výroby samonosných spodních cívek (SSC) do průmyslových šicích strojů s vázaným stehem. Tyto cívky jsou určené pro průmyslové šicí stroje s novým typem rotačního chapače a zvyšují produktivitu a kvalitu šicího procesu. Technologie výroby SSC je chráněna patenty a užitnými vzory. Zařízení bylo vyvíjeno ve spolupráci s firmou Jikon-nástrojárna s.r.o.

Linka na výrobu plošného kompozitního materiálu s obsahem nanovláken

Linka na výrobu plošného kompozitního materiálu s obsahem nanovláken

Výrobní linka realizuje novou původní technologii výroby plošného kompozitního materiálu s obsahem nanovláken metodou zvlákňování polymerních roztoků účinkem střídavého elektrického proudu. Zařízení realizuje kontinuální výrobu nanovlákenné vrstvy nanesené na podkladovou netkanou textilii typu spunbond. Nová technologie umožňuje zvýšit rychlost výroby nanovlákenné vrstvy a tím i produktivitu výroby plošných kompozitních nanovlákenných materiálů. Optimalizovaná nanovlákenná vrstva má nové užitné vlastnosti oproti dosud vyráběným vrstvám s využitím stejnosměrného elektrického pole. Technické řešení zařízení je chráněno patenty (WO2014094694 A1 a další). Linka byla vyvíjena ve spolupráci s firmou Nano Medical s.r.o. Je prvním zařízením na světě, které pro výrobu plošné nanovlákenné struktury využívá novou technologii zvlákňování polymerních roztoků účinkem střídavého elektrického pole, která byla patentovaná a vyvinutá na Technické univerzitě v Liberci.

Zařízení na výrobu nanovláken a mikrovláken účinkem odstředivých sil

Zařízení na výrobu nanovláken a mikrovláken účinkem odstředivých sil

Mobilní zařízení pro výrobu nanovláken a mikrovláken účinkem odstředivých sil umožňuje plynulé nastavení otáček zvlákňovací hlavy a proudu vzduchu protékajícího hlavním kanálem zařízení. Pro tvorbu vláken se využívá koncepce beztryskové zvlákňovací hlavy. Jedná se o modifikovanou konstrukci zařízení, které je osazeno řízenými elektropohony a dávkování zvlákňovacího roztoku je zajištěno systémem bez peristaltického čerpadla. Technické řešení zařízení je chráněno UV.

Valchovací stroj

Valchovací stroj

Nově navržený a zkonstruovaný valchovací stroj umožňuje provést dvě technologické operace plstění a valchování kontinuálně a na jediném strojním zařízení. Využívá novou technologii a nové technologické postupy pro výrobu zaplstěných struktur pokrývek hlavy, které jsou vyráběny z živočišných vláken. Stroj byl zkonstruován s novým povrchem pracovních válců, který umožňuje intenzivnější a přitom šetrnější mechanické působení na zpracovávaný polotovar. Je navržen tak, aby byla možná změna celé škály parametrů valchovacího procesu a tím bylo možné optimalizovat valchovací proces s ohledem na jakost vyráběného zboží, produktivitu a energetickou náročnost. Realizace změn parametrů byla provedena za pomocí mechatronických systémů. Zařízení bylo vyvíjeno ve spolupráci s firmou Tonak a.s.

Zařízení pro odběr vzorku uhlí z povrchu běžícího pasu

Zařízení pro odběr vzorku uhlí z povrchu běžícího pasu

Odběrové zařízení je určeno ke vzorkování uhlí z povrchu běžícího vyrovnaného pásu. Podle zadaného intervalu provádí automatický odběr vzorku uhlí pomocí odběrné nádoby. Odebraný vzorek je přes násypku sveden na dopravník, pomocí něhož je pak dopravován k dalšímu zpracování například ve zpracovatelské lince. Originálním konstrukčním řešením odběrového zařízení je dosaženo, že odebraný vzorek uhlí je plně reprezentativní, což je doloženo atestem.  

Jednoúčelové zařízení pro skládání filtračního materiálu s obsahem nanovláken

Jednoúčelové zařízení pro skládání filtračního materiálu s obsahem nanovláken

Jednoúčelové zařízení pro skládání filtračního materiálu s obsahem nanovláken tvoří sklady působením teploty a mechanického zatížení. Jednotlivé sklady jsou ve své spodní části fixovány bikomponentní nití, která obsahuje ve své vnější vrstvě tavnou složku. Základními částmi zařízení je podávací zařízení, tvarovací jednotka a odtahové zařízení. Vstupní materiál je ve formě pásku navinutého na cívce. Technické řešení zařízení je chráněno UV.

Plástící stroj pro výrobu kloboučnických plástů

Plástící stroj pro výrobu kloboučnických plástů

Plástící stroj pro výrobu kloboučnických plástů využívá nový způsob rozvolnění předkládaného materiálu a optimalizovaný proces dopravy vlákenné hmoty, který umožňuje regulovat množství dopadajících vláken na různé části plástícího zvonu. Díky navrženému řídicímu systému je možné dosáhnout rovnoměrného rozložení vlákenné hmoty v plástu nebo lze cíleně nastavit silnější a slabší místa plástu tak, aby byl plást optimálně využit při tvarování finálního produktu. Zařízení bylo vyvíjeno ve spolupráci s firmou Tonak a.s.

Připojte se na Facebooku

Gratulace!!!! Den 13.6. byl i přes různé pověry pro našich ... S projektem S projektem  Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za... Otevřeme laboratoř KTS, přijďte se podívat,...