overlay
Home Pro průmysl Nabídka služeb

Nabídka pro průmysl

Nabízíme spojení odborných a teoretických znalostí a špičkového vybavení katedry s praktickými zkušenostmi zákazníka k dosažení kvalitativně vyššího výsledku řešení.
Nabízené služby

 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti konstrukce textilních a jednoúčelových strojů.
 • Výzkum a vývoj uzlů textilních strojů.
 • Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení.
 • Výzkum a vývoj strojů a zařízení na výrobu nanovláken.
 • Vývoj automatických vzorkovačů pro biomasu a tuhá paliva.
 • Výzkum a vývoj medicínských přístrojů.
 • Řešení problémů ze stavby mechanismů (syntéza, kinematická a dynamická analýza, modelování, optimalizace, měření, experimenty).
 • Výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností a chování strojů a mechanismů s respektováním pružných těles a vazeb. Snižování vibrací rámů strojů.
 • Pevnostní, napěťové a deformační analýzy a optimalizace s využitím FEM.
 • CAD aplikace včetně tvorby výkresové dokumentace.
 • Analýza vysokorychlostních dějů pomocí rychlokamery

Připojte se na Facebooku

I přes to, že další školní rok je za námi a... Gratulujeme našemu studentovi Ing. Jánu... Pokračujeme v prezentacích naší výzkumné... Vaříme!!!

Jednoúčelové zařízení na odběr... I letošní rok jsme se podíleli na výstavě... Velmi nás těší, že o ukázku Linky na výrobu...