overlay
Home Pro průmysl Nabídka služeb

Nabídka pro průmysl

Nabízíme spojení odborných a teoretických znalostí a špičkového vybavení katedry s praktickými zkušenostmi zákazníka k dosažení kvalitativně vyššího výsledku řešení.
Nabízené služby

 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti konstrukce textilních a jednoúčelových strojů.
 • Výzkum a vývoj uzlů textilních strojů.
 • Výzkum a vývoj strojů a zařízení na výrobu nanovláken.
 • Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení.
 • Vývoj automatických vzorkovačů pro biomasu a tuhá paliva.
 • Řešení problémů ze stavby mechanismů (syntéza, kinematická a dynamická analýza, modelování, optimalizace, měření, experimenty).
 • Výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností a chování strojů a mechanismů s respektováním pružných těles a vazeb. Snižování vibrací rámů strojů.
 • Pevnostní, napěťové a deformační analýzy a optimalizace s využitím FEM.
 • CAD aplikace včetně tvorby výkresové dokumentace.
 • Analýza vysokorychlostních dějů pomocí rychlokamery

Připojte se na Facebooku

Gratulujeme všem, krásná práce!!! Letní semestr jsme zakončili tradičně... Prostě tu máme šikovné a chytré lidi Je nám ctí a o to větší, že mezi oceněnými je... Gratulace!!!! Den 13.6. byl i přes různé pověry pro našich ...