overlay
Home Pro průmysl Nabídka služeb

Nabídka pro průmysl

Nabízíme spojení odborných a teoretických znalostí a špičkového vybavení katedry s praktickými zkušenostmi zákazníka k dosažení kvalitativně vyššího výsledku řešení.
Nabízené služby

  • Poradenská a konzultační činnost v oblasti konstrukce textilních a jednoúčelových strojů.
  • Výzkum a vývoj uzlů textilních strojů.
  • Výzkum a vývoj strojů a zařízení na výrobu nanovláken.
  • Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení.
  • Vývoj automatických vzorkovačů pro biomasu a tuhá paliva.
  • Řešení problémů ze stavby mechanismů (syntéza, kinematická a dynamická analýza, modelování, optimalizace, měření, experimenty).
  • Výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností a chování strojů a mechanismů s respektováním pružných těles a vazeb. Snižování vibrací rámů strojů.
  • Pevnostní, napěťové a deformační analýzy a optimalizace s využitím FEM.
  • CAD aplikace včetně tvorby výkresové dokumentace.
  • Analýza vysokorychlostních dějů pomocí rychlokamery

Připojte se na Facebooku

Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za... Otevřeme laboratoř KTS, přijďte se podívat,... Oslavy 70 let TUL jsou za námi a my můžeme... A tento týden oslavil 50 let Ještěd. Kdo by ho... V letním dvojčísle magazínu MM Průmyslové... NANOMATERIÁLY PRO LÉKAŘSKÉ...