overlay

Nabídka magisterského studia

Katedra zajišťuje výuku v oboru Konstrukce strojů a zařízení

Cílem studia je příprava všestranně vzdělaných strojních inženýrů pro praxi:

 • se znalostmi v oblasti konstrukce a projektování strojů, konstrukčních výpočtů a metodiky konstruování s orientací na jednoúčelové a textilní stroje
 • s odpovídajícími znalostmi z počítačové podpory konstruování (CA-technologie), počítačové techniky a managementu
 • s praktickými znalostmi z realizace exeperimentů
 • se znalostmi analýzy a syntézy praktických problémů v konstrukci strojů

 

Teoretické a odborné základy, které absolventi oboru získají, umožňují vysokou flexibilitu při jejich uplatnění nejen v oblastech výroby textilních strojů a strojů pro spotřební průmysl, ale i mimo ně, prakticky v každém oboru, kde jsou požadovány znalosti strojního inženýra. Např. absolvent, který zvládl problém návrhu a konstrukce vybraného uzlu textilního stroje, může tuto dovednost uplatnit nejen při konstrukci jednoúčelových strojů pro různé aplikace, ale i při projektování a vývoji strojů a zařízení pro různá odvětví např. spotřebního, zpracovatelského, automobilového, sklářského, polygrafického průmyslu.

Další informace

Katedra studentům nabízí

 • získání znalostí v perspektivním a dynamickém oboru
 • moderní přístupy a nové metody v konstrukci strojů:
  • počítačová podpora konstruování – systémy CAD/CAE (Creo, Catia, Inventor, MSC.ADAMS, Algor, ProMechanica, Ansys …)
  • experimentální podpora konstruování
  • počítačové simulace
  • typizované automatizační prvky a moduly
  • technologie Rapid prototyping a 3D digitalizace
 • praktické znalosti v konstrukci a projektování speciálních jednoúčelových strojů
 • téma diplomové práce s ohledem na osobnost studenta a jeho budoucí uplatnění (řešení aktuálních problémů z praxe)
 • účast na řešení projektů pro průmysl a na výzkumných úkolech katedry
 • výdělek v rámci spolupráce s průmyslem nebo jako studentská technická síla katedry (konstrukční činnost, tvorba výkresové dokumentace, práce v laboratoři, tvorba modelů pro výpočty v systémech MKP)
 • samostatnou práci v počítačových a experimentálních laboratořích katedry vybavených špičkovými grafickými stanicemi a měřícími přístroji.
 • zprostředkování kontaktu studentů s průmyslem (stipendia, exkurze, nabídka volných míst)
 • zprostředkování stáží na zahraničních univerzitách, průmyslových závodech a výzkumných ústavech
 • pokračování studia v doktorském studijním programu
 • účast na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích s finanční podporou
 • možnost studovat předměty 4. ročníku studia i v případě neuzavření základního studia
 • kopírování, tisk, scanování a plotrování na katedrových perifériích zdarma

Studenti si z této katedrové nabídky mohou vybrat to, co je pro ně zajímavé, užitečné a přínosné.

Připojte se na Facebooku

Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za... Otevřeme laboratoř KTS, přijďte se podívat,... Oslavy 70 let TUL jsou za námi a my můžeme... A tento týden oslavil 50 let Ještěd. Kdo by ho... V letním dvojčísle magazínu MM Průmyslové... NANOMATERIÁLY PRO LÉKAŘSKÉ...