overlay

Nabídka doktorského studia

Katedra zajišťuje výuku ve studijním programu Stavba strojů a zařízení.
Doktorský studijní program je nejvyšším typem studia na univerzitě, jeho cílem je vychovat absolventa s nejvyšším akademickým vzděláním, který je způsobilý k vědecké, výzkumné a další tvůrčí odborné činnosti.
Hlavním cílem studia v doktorském studijním programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje strojů a zařízení prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů. Doktorský studijní program se orientuje na základní a aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti stavby strojů, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených množstvím výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky včetně jejich komercionalizací.

 

Pracoviště se orientuje na rozvoj oboru se zaměřením na:

  • Textilní stroje.
  • Stroje a linky na výrobu nanovláken a nanovlákenných struktur.

Absolvent doktorského studijního programu si během studia osvojí odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti, které mu umožní samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje strojů a zařízení.   
Standardní doba studia je 4 roky. Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce získá absolvent akademický titul "doktor" - ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.
Máte-li zájem dozvědět se informace o doktorském studiu na naší katedře, kontaktujte prosím vedení katedry.

Připojte se na Facebooku

I přes to, že další školní rok je za námi a... Gratulujeme našemu studentovi Ing. Jánu... Pokračujeme v prezentacích naší výzkumné... Vaříme!!!

Jednoúčelové zařízení na odběr... I letošní rok jsme se podíleli na výstavě... Velmi nás těší, že o ukázku Linky na výrobu...