overlay

Nabídka doktorského studia

Katedra zajišťuje výuku ve studijním programu Stavba strojů a zařízení.
Doktorský studijní program je nejvyšším typem studia na univerzitě, jeho cílem je vychovat absolventa s nejvyšším akademickým vzděláním, který je způsobilý k vědecké, výzkumné a další tvůrčí odborné činnosti.
Hlavním cílem studia v doktorském studijním programu je výchova tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje strojů a zařízení prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením školitelů. Doktorský studijní program se orientuje na základní a aplikovaný výzkum a průmyslový vývoj v oblasti stavby strojů, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených množstvím výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky včetně jejich komercionalizací.

 

Pracoviště se orientuje na rozvoj oboru se zaměřením na:

  • Textilní stroje.
  • Stroje a linky na výrobu nanovláken a nanovlákenných struktur.

Absolvent doktorského studijního programu si během studia osvojí odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti, které mu umožní samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje strojů a zařízení.   
Standardní doba studia je 4 roky. Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce získá absolvent akademický titul "doktor" - ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.
Máte-li zájem dozvědět se informace o doktorském studiu na naší katedře, kontaktujte prosím vedení katedry.

Připojte se na Facebooku

Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za... Otevřeme laboratoř KTS, přijďte se podívat,... Oslavy 70 let TUL jsou za námi a my můžeme... A tento týden oslavil 50 let Ještěd. Kdo by ho... V letním dvojčísle magazínu MM Průmyslové... NANOMATERIÁLY PRO LÉKAŘSKÉ...