overlay
Home Katedra O katedře

Charakterisktika katedry

Katedra textilních a jednoúčelových strojů zajišťuje výuku ve všech třech typech studijních programů – v bakalářském, magisterském a doktorském. V bakalářském studijním programu nabízíme vedení závěrečných prací a výuku vybraných předmětů. V navazujícím magisterském studijním programu zajišťujeme výuku v programu Konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na jednoúčelové a textilní stroje. V doktorském studijním programu zajišťuje výuku v programu Stavba strojů. Zabýváme se konstrukcí, výzkumem a vývojem pokročilých struktur textilních a jednoúčelových strojů a linek. Významný je výzkum a vývoj nových strojních zařízení a provozních linek pro výrobu nanovlákenných útvarů. Výzkumné činnosti jsou podpořeny teoretickým výzkumem s využitím modelování a simulací a experimentálním vývojem. Pracoviště aktivně spolupracuje s průmyslem a výzkumnými ústavy a je trvale zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů.

Odborné zaměření

  • Konstrukce a vývoj textilních strojů (nové struktury, uplatnění mechatronických principů, dynamika strojů a mechanismů),
  • Nová zařízení a technologie pro výrobu nanovláken, nanopřízí a nanovlákenných struktur (zvlákňování účinkem elektrického proudu a účinkem odstředivých sil, zkoumání intenzity elektrického pole),
  • Konstrukce a vývoj jednoúčelových strojů (výroba filtrů s nanovlákny, vybrané aplikace pro textilní, elektrotechnický a těžební průmysl),
  • Automatizace a robotizace výrobních procesů v textilním průmyslu (manipulace s cívkami na šicích strojích, automatická manipulace s textilními meziprodukty),
  • Teoretický a experimentální výzkum dynamických vlastností rychloběžných mechanismů a jejich částí,
  • Materiálová, tvarová a strukturální optimalizace vybraných subsystémů strojů z pohledu jejich vlivu na výrobní procesy,
  • Výzkum navíjecích a odvíjecích procesů,
  • Počítačové modelování strojů a mechanismů s respektováním pružných těles a vazeb,
  • Vývoj a návrh mechanismů a mechanických systémů strojů (syntéza, kinematická a dynamická analýza, simulace, optimalizace, měření, experimenty).

Výuka

Katedra garantuje na Fakultě strojní výuku v těchto studijních programech:
 

Studijní program Název
NMSP Konstrukce strojů a zařízení
DSP Stavba strojů

Katedra dále zajišťuje výuku několika předmětů na FM, FT a F

Spolupráce

Katedra aktivně spolupracuje s řadou průmyslových podniků. Pro některé z nich řeší projekty výzkumného a vývojového charakteru, optimalizační a konstrukční problémy dílčích subsystémů strojů a zařízení (Rieter CZ, Tonak a.s., Nanomedical s.r.o., Nanoprogress, Festtool s.r.o. apod.). V oblasti výzkumu Katedra dlouhodobě spolupracuje s VUTS a.s. a s Výzkumným ústavem bavlnářským v Ústí nad Orlicí. V současné době se jedná zejména o projekty řešené v rámci Národního centra kompetence. Katedra je trvale zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů. Pravidelně přijímá i vysílá studenty a pracovníky v rámci programu Erasmus a IAESTE. Dlouhodobá spolupráce je prohlubována především s řadou zahraničních pracovišť podobného zaměření, např. University of Minho, Guimaraes (Portugalsko), Technical University Dresden (Německo), Kumaraguru College of Technology (KCT) Coimbatore (Indie), University of Bielsko-Biala (Polsko), Technická univerzita v Košicích (Slovensko), RWTH Aachen (Německo).

Připojte se na Facebooku

S projektem S projektem  Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za... Otevřeme laboratoř KTS, přijďte se podívat,... Oslavy 70 let TUL jsou za námi a my můžeme... A tento týden oslavil 50 let Ještěd. Kdo by ho...