overlay

Laboratoř digitálního prototypu

Je špičkovým pracovištěm Fakulty strojní, ve které jsou k dispozici vysoce výkonné pracovní grafické stanice včetně periférií pro vizualizaci výsledků řešených projektů. V laboratoři lze pracovat s celou řadou moderních CA-technologií, které umožňují konstruovat, analyzovat, optimalizovat a vizualizovat digitální prototypy strojů a jejich částí.

Laboratoř technologií digitálního prototypu je primárně určena pro přímou výuku oborového studia studentů magisterského a bakalářského studijního programu fakulty strojní TUL. V laboratoři probíhá výuka studentů magisterského studijního oboru Konstrukce strojů a zařízení, Aplikovaná mechanika, ASŘ ve strojírenství, Výrobní systémy a Inovační inženýrství. Laboratoř podporuje výuku bakalářského studijního programu Stroje a zařízení. Dále je v laboratoři realizována výuka studentů fakulty mechatroniky studující obory Mechatronika a Přírodovědné inženýrství. Páteční provoz v počítačové laboratoři je tradičně vymezen pro samostatnou práci studentů.

Více informací

Laboratoř je využívána při přímé výuce zejména v předmětech zaměřených na:

  • samostatnou tvůrčí práci studentů
  • využívání CAD technologií
  • aplikace metody konečných prvků a numerické metody v mechanice tekutin a kontinua
  • modelování a simulace „multibody“ systémů
Zásady provozu

Tato laboratoř byla vybudována za přispění FRVŠ a v současné době představuje ucelené pracoviště umožňující využívat moderních technologie při vzdělávání studentů technických fakult TUL. Laboratoř je vybavena 13 pracovními stanicemi s 64 bitovou procesorovou architekturou a špičkovou grafikou. Doménový server slouží primárně pro centrální autentifikaci uživatelů a sekundárně pro ukládání dat a www služby. Laboratoř je vybavena potřebnými periferními zařízeními pro tvorbu technické dokumentace a zálohování dat. Pro podporu výuky je vybavena vizualizérem a dataprojektorem. Laboratoř je vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením.

Připojte se na Facebooku

Gratulace!!!! Den 13.6. byl i přes různé pověry pro našich ... S projektem S projektem  Noc vědců, plná tajemství s největší účastí za... Otevřeme laboratoř KTS, přijďte se podívat,...