Department of Textile Machine Design
Mechanical Engineers Study
Numerical Simulatons
Research and Development
Collaboration with industry
Úvod Home Study Study Programmes

Study Programmes

Katedra garantuje: /česky/

  • Bakalářský studijní program (BSP) Strojní inženýrství
  • Navazující magisterský studijní program (NMSP) Konstrukce strojů a zařízení
    se zaměřením Jednoúčelové a textilní stroje
  • Doktorský studijní program (DSP) Stavba strojů