Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky

Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Katedra textilních a jednoúčelových strojů zajišťuje výuku ve všech třech typech studijních programů – v bakalářském, magisterském a doktorském. V bakalářském studijním programu nabízíme vedení závěrečných prací a výuku vybraných předmětů. V navazujícím magisterském studijním programu zajišťujeme výuku v programu Konstrukce strojů a zařízení se zaměřením na jednoúčelové a textilní stroje. V doktorském studijním programu zajišťuje výuku v programu Stavba strojů. Zabýváme se konstrukcí, výzkumem a vývojem pokročilých struktur textilních a jednoúčelových strojů a linek. Významný je výzkum a vývoj nových strojních zařízení a provozních linek pro výrobu nanovlákenných útvarů. Výzkumné činnosti jsou podpořeny teoretickým výzkumem s využitím modelování a simulací a experimentálním vývojem. Pracoviště aktivně spolupracuje s průmyslem a výzkumnými ústavy a je trvale zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů.

budova F

 

Adresa
Technická univerzita v Liberci
Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec

Kontakty
vedoucí katedry:
+420 48 535 3174  martin.bilek@tul.cz

sekretariát:
+420 48 535 3173  hana.moskalova@tul.cz