Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky

Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Katedra textilních a jednoúčelových strojů zajišťuje výuku ve všech třech typech studijních programů – v bakalářském, magisterském a doktorském. Katedra se zabývá konstrukcí, výzkumem a vývojem textilních a jednoúčelových strojů a linek. Její činnost je dále zaměřena na počítačovou a experimentální podporu (CA-technologie) v oblasti konstruování. Aktivně spolupracuje s průmyslem a výzkumnými ústavy a je trvale zapojena do mezinárodních vzdělávacích programů.

budova F

Adresa
Technická univerzita v Liberci
Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec

E-maily
vedoucí katedry: martin.bilek@tul.cz
sekretariát: viktoria.turkova@tul.cz

Telefony
vedoucí katedry: 48 535 3174
sekretariát: 48 535 3173
fax: 48 535 3514