Department of Textile Machine Design
Mechanical Engineers Study
Numerical Simulatons
Research and Development
Collaboration with industry
Úvod Home Study Study Offer

Study offer

Katedra studentům nabízí: /česky/

  • vedení bakalářských prací v oboru konstrukce strojů a zařízení
  • zajištění studia v navazujícím studijním programu Konstrukce strojů a zařízení
    v zaměření Jednoúčelové a textilní stroje
  • zajištění studia v doktorském studijním programu Stavba strojů

Uplatnění absolventů:

Naši absolventi nacházejí uplatnění v oborech:

  • konstruktér,
  • manažer technického rozvoje,
  • technicko-hospodářský pracovník na různých stupních řízení,
  • pracovník obchodu,
  • projektant a výzkumný pracovník