Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Studium Studijní programy Magisterské studium

Magisterské studium

  • Studijní program Konstrukce strojů a zařízení je dvouletý navazující magisterský studijní program. Ve studijním plánu jsou zahrnuty předměty z oblasti konstrukce strojů a zařízení, aplikované mechaniky, simulace a modelování mechanických systémů, počítačové podpory konstruování, experimentálních metod, konstrukčních materiálů a automatizace.
  • Výběrem povinně volitelných předmětů, projekty a diplomovou prací se student může zaměřit na jednoúčelové a textilní stroje, na sklářské stroje a robotiku, na výrobní stroje nebo energetická zařízení. To umožňuje studentům zvládnutí užšího oboru podle jejich zájmu a profesních preferencí.
  • Tento program respektuje i nové směry výzkumu a vývoje v konstrukci strojů a zařízení na Fakultě strojní, které jsou rozvíjeny v souladu se světovými trendy a orientují se například na stroje na výrobu nanovláken, zařízení pro 3D tisk, aplikovanou robotiku a prostředky pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů respektující požadavky Průmyslu 4.0.
  • Projektově orientovaná výuka v rámci vybraných předmětů a semestrálních projektů je zaměřena na potřeby průmyslu i na výzkumnou a vývojovou činnost a umožní studentům práci v týmu.
  • V zaměření na konstrukci jednoúčelových a textilních strojů se studenti například blíže seznámí s konstrukcí zařízení na výrobu nanovláken, se stavbou jednoúčelových strojů, s uplatněním řízených pohonů a mechatronických prvků v konstrukcí jednoúčelových a textilních strojů a řadou dalších oblastí. V zaměření je věnována zvýšená pozornost počítačové a experimentální podpoře pro konstrukční činnost. V rámci zaměření se mohou studenti zapojit do Studentské konstrukční kanceláře, která jim umožňuje podílet se na řešení aktuálních vědeckovýzkumných projektů a na spolupráci s průmyslovými podniky. Studenti tak mohou pracovat na vývoji zcela nových technologií, získávat praktické zkušenosti v konstrukční činnosti a navázat spolupráci s průmyslem. Studentům nabízíme semináře, které umožní prohloubit jejich dovednosti a znalosti v oblasti konstrukce, zdokonalit se v CAE systémech apod.
  • Studijní program klade důraz na spolupráci s průmyslem. Důležitý je také individuální přístup ke studentům. Nabízíme moderně vybavené laboratoře, příjemnou studijní a pracovní atmosféru a prostor pro osobní uplatnění.
  • Absolventi studijního programu se uplatní jako výzkumně vývojoví pracovníci, konstruktéři, projektanti, zkušební technici nebo řídící pracovníci při výrobě ve strojírenství i v celé řadě dalších oborů. Jejich všeobecný přehled a znalosti jim umožní rychlou adaptaci na průmyslové podmínky i na dynamicky se měnící trh práce.
  • V případě vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.