Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Studium Nabídka studia Nabídka témat bakalářských prací

Nabídka témat bakalářských prací

Vážení studenti,

naše katedra Vám nabízí níže uvedená témata bakalářských prací.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího práce.

Témata bakalářských prací pro rok 2022/23

Ukázky obhájených závěrečných prací

Katedra studentům nabízí:

 • vedení bakalářské práce s ohledem na osobnost studenta a jeho budoucí uplatnění (řešení aktuálních problémů z praxe), přičemž témata si studenti mohou volit vlastní, nebo vybírat z katedrové nabídky
 • možnost výdělku jako studentská technická síla katedry (konstrukční činnost, tvorba výkresové dokumentace, pomocné práce v laboratoři) v rámci studentské konstrukční kanceláře
 • účast na řešení projektů pro průmysl
 • samostatnou práci v počítačových a experimentálních laboratořích katedry vybavených špičkovými grafickými stanicemi a měřícími přístroji
 • zprostředkování kontaktu studentů s průmyslem (stipendia, exkurze, nabídka volných míst)
 • zprostředkování stáží na průmyslových závodech a výzkumných ústavech
 • moderní přístupy a nové metody v konstrukci strojů:
  • počítačová podpora konstruování – systémy CAD/CAE (Creo, Catia, Inventor, MSC.ADAMS, Algor, Ansys …)
  • počítačové simulace
  • typizované automatizační prvky a moduly
 • praktické znalosti v konstrukci a projektování strojů
 • praktické využití typizovaných automatizačních prvků a modulů při projektování strojů
 • pokračování ve studiu formou magisterského studia
 • účast na výstavách a veletrzích s finanční podporou katedry
 • kopírování, tisk, plotrování a scanování na katedrových perifériích zdarma.

Můžete si z této katedrové nabídky vybrat to, co je pro Vás zajímavé, užitečné a přínosné.