Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Studium Laboratoř digitálního prototypu Zásady provozu

Zásady provozu - LDP

 1. Využití laboratoře pro samostatnou práci studentů je možné výhradně mimo bloků, ve kterých probíhá výuka dle vyvěšeného rozvrhu. Studenti si mohou klíč vypůjčit u správců učebny proti průkazu a podpisu.
 2. Pedagogové a doktorandi z kateder KEZ, KSR, KSA, KTS, KVM mají klíč od laboratoře k dispozici na katedře. Při odchodu z laboratoře je povinnost vyučujícího laboratoř uzamknout!
 3. Za pořádek v laboratoři zodpovídá a dozor provádí osoba s klíčem! Tato osoba se nesmí z laboratoře vzdalovat!
 4. Během dne se počítače nevypínají! Končíte-li svoji práci, ukončete Vámi používané programy, odhlašte se ze sítě a počítač nechejte zapnutý. Počítače se vypínají pouze na pokyn vyučujícího nebo dozoru před ukončením provozu v laboratoři.
 5. Vstup je povolen pouze po přezutí !
 6. Zákaz konzumace nápojů a potravin!
 7. Případné poruchy činnosti počítače nebo jeho nekompletnost okamžitě hlaste vyučujícímu nebo správcům učebny.
 8. Zákaz zasahování do hardwaru!
 9. Zákaz otáčení monitorů!
 10. Přísný zákaz instalace jakéhokoliv software, modifikace operačního systému a nainstalovaného software! Instalace software pro potřeby kateder je možné domluvit se správci učebny.
 11. Přísný zákaz hraní počítačových her!