Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Studium Studentská konstrukční kancelář Obecné informace

Obecné informace - SKK

Studentská konstrukční kancelář SKK funguje v rámci činnosti Katedry textilních a jednoúčelových strojů  KTS. Hlavním cílem SKK je zapojení studentů do vědeckovýzkumné a hospodářské činnosti katedry. Účastí ve SKK si studenti prohloubí znalosti a získají další dovednosti v oblasti konstrukce strojů a zařízení. Práce v SKK je založena především na tvorbě 3D a 2D dokumentace. S tímto procesem souvisejí i další činnosti, mezi něž patří znalost portfolia normovaných a typizovaných dílů, uplatnění znalostí v oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, fyziky atd. Katedra nabízí odbornou podporu nejen pro samotnou tvorbu 2D a 3D dokumentů, ale rovněž podporu v oblasti analytických metod řešení technických problémů metodou konečných prvků MKP a to především v oblasti pevnostního dimenzování, dynamických a kinematických analýz a také například v oblasti modelování dějů vznikajících při tvorbě nanovlákenných struktur.

Do SKK je možné se přihlásit po vzájemné dohodě s Ing. Šimonem Kovářem, Ph.D.

ukázka práce SKK