Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Katedra Laboratoře

Laboratoře

Laboratoř digitálního prototypu (LDP)

Je špičkovým pracovištěm Fakulty strojní, ve které jsou k dispozici vysoce výkonné pracovní grafické stanice včetně periférií pro vizualizaci výsledků řešených projektů. V laboratoři lze pracovat s celou řadou moderních CA-technologií (CAD, CAE, FEA, ...), které umožňují konstruovat, analyzovat, optimalizovat a vizualizovat digitální prototypy strojů a jejich částí. Pracoviště slouží jak pro přímou výuku, tak pro samostatnou práci studentů při řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových pracích. Studenti zde získávají praktické zkušenosti a dovednosti z počítačové podpory konstruování.

Laboratoř textilních a jednoúčelových strojů (LTS)

Je výukovou a experimentální laboratoří katedry. Pracoviště je vybaveno zejména funkčními prototypy a zkušebními stolicemi, které umožňují ověřovat nové principy a provádět experimentální výzkum nových uzlů textilních strojů. Studenti se zde praktickou formou seznamují s konstrukcí textilních a jednoúčelových strojů a s vybranými experimentálními metodami, které se používají při vývoji nových strojů. Laboratoř dále slouží pro experimentální podporu výzkumných záměrů a projektů řešených na katedře.

Laboratoř CA-technologií (LCA)

Laboratoř slouží jednak pro samostatnou práci studentů magisterského a doktorského studijního programu a jednak pro řešení vědecko-výzkumných projektů katedry. Je vybavena počítači s výkonnou grafikou, výpočetním servrem, vstupními a výstupními periferiemi. Na pracovišti jsou vytvořeny podmínky pro realizaci rozsáhlých numerických výpočtů, které vyžaduje metoda konečných prvků.

Experimentální laboratoř (ELA)

Laboratoř je využívaná pro výuku a podporu vědecko-výzkumné činnosti katedry. Studenti se zde seznamují s metodami měření kinematických a mechanických veličin včetně počítačového zpracování signálu získaného měřením.

Pracoviště pro sledování a analýzu rychlých dějů

Je vybaveno vysokorychlostní záznamovou kamerou OLYMPUS I-Speed 2. Tato kamera umožňuje s vysokou obrazovou frekvencí zaznamenat rychlé děje a následně je s využitím počítače analyzovat.

Pracoviště pro testování strojních součástí

Je vybaveno budičem vibrací TIRAVib. To umožňuje testování součástí strojů a zařízení náhodným i periodickým buzením.