Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Katedra Laboratoře

Laboratoře

Laboratoř digitálního prototypu (LDP)

Je špičkovým pracovištěm Fakulty strojní, ve které jsou k dispozici vysoce výkonné pracovní grafické stanice včetně periférií pro vizualizaci výsledků řešených projektů. V laboratoři lze pracovat s celou řadou moderních CA-technologií (CAD, CAE, FEA, ...), které umožňují konstruovat, analyzovat, optimalizovat a vizualizovat digitální prototypy strojů a jejich částí. Pracoviště slouží jak pro přímou výuku, tak pro samostatnou práci studentů při řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových pracích. Studenti zde získávají praktické zkušenosti a dovednosti z počítačové podpory konstruování.

List laboratoře (pdf)

Laboratoř textilních strojů (LTS)

Je výukovou a experimentální laboratoří katedry. Pracoviště je vybaveno zejména funkčními prototypy a zkušebními stolicemi, které umožňují ověřovat nové principy a provádět experimentální výzkum nových uzlů textilních strojů. Studenti se zde praktickou formou seznamují s konstrukcí textilních strojů a s vybranými experimentálními metodami, které se používají při vývoji nových strojů. Laboratoř dále slouží pro experimentální podporu výzkumných projektů řešených na katedře.

List laboratoře (pdf)

Laboratoř strojů na výrobu nanovláken (LNS)

Laboratoř je vybavena strojním zařízením a provozními linkami pro výrobu lineárních, plošných a prostorových nanovlákenných útvarů. Slouží pro podporu výuky v oblasti konstrukce zařízení pro výrobu nanovláken a umožňuje realizovat výzkum a vývoj zařízení a technologií zvlákňování účinkem elektrického proudu (AC i DC electrospinning) a účinkem odstředivých sil (force spinning). Laboratoř také slouží pro experimentální podporu výzkumných projektů řešených na katedře.

List laboratoře (pdf)

Laboratoř jednoúčelových strojů (LJS)

Pracoviště je vybaveno funkčními prototypy zařízení umožňující vývoj uzlů jednoúčelových strojů s uplatněním řízených pohonů a mechatronických prvků. Studenti se zde praktickou formou seznamují s konstrukcí jednoúčelových strojů metodami, které se používají při vývoji nových strojů. Laboratoř umožňuje realizace měření vybraných silových a kinematických veličin kontaktními i bezkontaktními metodami.

List laboratoře (pdf)

Laboratoř CA-technologií (LCA)

Laboratoř slouží jednak pro samostatnou práci studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu a jednak pro řešení vědecko-výzkumných projektů katedry. Je vybavena počítači s výkonnou grafikou, výpočetním servrem, vstupními a výstupními periferiemi. Na pracovišti jsou vytvořeny podmínky pro realizaci rozsáhlých numerických výpočtů, které vyžaduje metoda konečných prvků. Pracoviště je využíváno Studentskou konstrukční kanceláří.

Experimentální laboratoř (ELA)

Laboratoř je využívaná pro výuku a podporu vědecko-výzkumné činnosti katedry. Studenti se zde seznamují s metodami měření kinematických a mechanických veličin včetně počítačového zpracování signálu získaného měřením. Součástí laboratoře je pracoviště pro sledování a analýzu rychlých dějů, které je vybaveno vysokorychlostními záznamovými kamerami OLYMPUS I-Speed a IX Cameras. Kamery umožňují s vysokou obrazovou frekvencí zaznamenat rychlé děje a následně je s využitím počítače analyzovat.

List laboratoře (pdf)