Katedra textilních a jednoúčelových strojů
Zajišťujeme výuku strojních inženýrů
Ovládáme numerické simulace
Děláme vědu a výzkum
Spolupracujeme s průmyslovými podniky
Úvod Home Studium Studijní programy Bakalářské studium

Bakalářské studium

V bakalářském studijním programu katedra nabízí studium v oboru Stroje a zařízení se zaměřením na stavbu strojů. V tomto zaměření získává student vybrané teoretické a odborné znalosti z oblasti konstrukce strojů, přičemž studium je velkou měrou zaměřeno na počítačovou podporu v oblasti konstruování. Studenti se hlouběji seznámí s principy a konstrukcí vybraných uzlů strojů spotřebního průmyslu a s možnostmi jejich analýzy a optimalizace. Během studia si osvojí používání nejnovějších CAD/CAM/CAE systémů a získají znalosti o principech a možnostech počítačového modelování součástí strojů a jejich sestav. Studenti v tomto zaměření bakalářského studijního programu jsou vychováváni k samostatné konstrukční práci s využitím nejnovějších metod a prostředků z oblasti počítačové podpory konstruování.

Katedra se dlouhodobě zabývá konstrukcí, analýzou a optimalizací vybraných uzlů strojů a zařízení. Dále se orientuje na matematické modelování mechanismů s cílem optimalizace jejich dynamických vlastností, funkce a tvaru jednotlivých součástí. Odborná činnost katedry je rovněž zaměřena na vývoj a výzkum nových principů mechanických uzlů strojů.

Významnou oblastí, které je na katedře dlouhodobě věnována pozornost je oblast technologií digitálního prototypu – tzv. CA-technologií (CAD, CAM, CAE, CAT, FEM). Studenti obou studijních programů se mohou na katedře blíže seznámit s nejnovějšími verzemi předních CAD/CAM/CAE systémů Pro/Engineer, Pro/Mechanica, Catia, Mechanical Desktop, Inventor, MSC.Adams apod. Pro práci v těchto systémech je pro studenty k dispozici Laboratoř digitálního prototypu vybavená výkonnými počítači a potřebným výstupním zařízením.

Pracovníci katedry dále využívají pro simulaci, analýzu a optimalizaci konstrukcí výpočtové softwarové systémy založené na numerických metodách zejména na metodě konečných prvků. I v této oblasti mohou studenti získat základní znalosti o těchto metodách a praktické zkušenosti s jejich využíváním při řešení konstrukčních problémů. Pro ověření teoretických výsledků analýzy mohou studenti využívat experimentální laboratoř, která je vybavena kvalitní měřící aparaturou a snímači dráhy, zrychlení a silových účinků. K dispozici je rovněž laboratoř jednoúčelových a textilních strojů, ve které lze provádět různá experimentální měření a provozní zkoušky. Reálné chování strojů a zařízení při vysokých rychlostech mohou studenti sledovat díky záznamu digitální rychlokamery, která je součástí vybavení experimentální laboratoře.

Katedra úzce spolupracuje s řadou průmyslových podniků, např. MUS a.s., Behr Czech, Bosch Jihlava, apod. Studentům katedry průmyslové podniky nabízejí exkurze, praxe, stáže, stipendia, diplomové práce i budoucí pracovní uplatnění.

Studijní obor zaměřený na stavbu strojů připravuje pro praxi konstruktéry, pracovníky technického rozvoje a obchodu, výzkumné pracovníky i provozní inženýry, kteří nacházejí uplatnění ve všech oborech.